800104

غرق شده در خود

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

بلد نیست

۵۹ ـُـمین روزِ سال


چیز زیادی نمی‌خواستم

یک من، یک تو

یک فنجان چای برای خودم و خودت

به تماشای شعله های آتش می نشستیم

و تا صبح حرف میزدیم.

شاید خیلی خودخواهانه باشد

شاید هم پاهایت آمدن بلد نیست

قمارباز

۴۹ ـُـمین روزِ سال

ما مرده به دنیا می‌آییم. مدت‌هاست که دیگر نسل‌های ما از پشت پدران و از رحم مادرانی زنده به دنیا نیامده‌اند. دانستن این معنا حتی برای‌مان دلچسب است، لذت می‌‌بریم که چنین هستیم؛ ما ساختگی و تصنعی هستیم و دائما نیز بر این تصنعی‌بودن افزوده می‌شود. مدت‌هاست که به آن خو کرده‌ایم. به گمانم به زودی بر آن خواهیم شد تا ترتیبی بدهیم که به صورت اندیشه محض متولد شویم.

- قمارباز، فئودور داستایوفسکی