800104

غرق شده در خود

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سرگردان کدام است» ثبت شده است

ره میخانه

۴۰ ـُـمین روزِ سال
ره میخانه و مسجد کدام است؟
که هر دو بر من مسکین حرام است

نه در مسجد گذارندم که رند است
نه در میخانه کین خمار خام است

میان مسجد و میخانه راهی است
بجویید ای عزیزان کین کدام است

به میخانه امامی مست خفته است
نمی‌دانم که آن بت را چه نام است

مرا کعبه خرابات است امروز
حریفم قاضی و ساقی امام است

برو عطار کو خود می‌شناسد
که سرور کیست سرگردان کدام است

- عطار نیشابوری