800104

غرق شده در خود

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دلتنگی» ثبت شده است

دلتنگی شوخی عجیبی بود

۷۵ ـُـمین روزِ سال

که عشق با ما کرد

Odyssey

۵۸ ـُـمین روزِ سال

It must be possible to swim in the ocean of the one you love without drowning.
It must be possible to swim without becoming water yourself.
But I keep swallowing what I thought was air.
I keep finding stones tied to my feet.

Odyssey (Opus I IX) - Creation's Tears