800104

غرق شده در خود

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

دلتنگی شوخی عجیبی بود

۷۵ ـُـمین روزِ سال

که عشق با ما کرد