Ordinary Music

800104

غرق شده در خود

چه کنم؟

۲۵۴ ـُـمین روزِ سال

اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم؟
هجوم زخم تو را نمی‌کِشد تن من، برای کشته شدن چه کنم؟

روزبه بمانی

پرت نوشت

چه کنم؟